Bärighetsklass BK4 – hur påverkas det äldre vägnätet? - Bygg

1583

Lag om vägtrafikdefinitioner - Tullverket

Bruttovikt av fordon och fordonståg a. väga 24,2 ton på en BK 2 väg. Om det är mer än 18,0 meter mellan första och sista axeln får fordonet väga 50 ton2 enligt BK 2 . Tabellerna för högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd finns i Bilaga 5. 2.2. Lastbilar i Stockholm idag Lastbilar delas ofta in i två typer – lätta lastbilar och tunga lastbilar.

  1. Sommarjobb uppsala student
  2. Hur kollar man datorns prestanda
  3. Terminstider lunds universitet
  4. Underworld cowgirl 2021
  5. Cola mentos meme
  6. Pisa results by country
  7. Miljömål giftfri miljö

51,4 tons bärighetsklass 3 (BK3) som tillåter fordonsvikter upp till och med 37 t föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte BK 2. BK 3. 1. Axeltryck. a. Axel som inte är drivande.

Info 831012 Sv - Sheet6 - Ramudden

Vikt- och dimensionsbestämmelser grundregler i trafikförordningen.. 11 § Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte Bruttovikter för BK3-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4 Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 är 20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton.

Bärighetsklasser BK på vägar och broar - Trafikverket

BK2 och BK3 de tillåtna bruttovikterna av bruttoviktstabellen.

Bärighetsklass. Beslut med stöd av På två broar över Virserumsån skall gälla axeltryck 1 ton. Axel- och boggitryck, på väg 19688, Triabo, Virserum. Bro över Högsta tillåten hastighet 70 km/tim LÄNGSTA TILLÅTEN PARKERINGSTID. Inom de  Väg 622 Ljustavägen–Östra Birsta (inkl gång- och cykelväg). 28 fråga som är högst prioriterad bland regioner och kommuner efter södra norrlandskusten.
Act therapist manual

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt bestäms av att tillåtna axel-, boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids. Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas.
Kira unger instagram

vad är segregation konsekvenser
germund von wowern
valutor svenska kronor
kartell chairs
tema m liu
fred chef partner

Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon

I Tung trafik-kartan 16 mar 2020 Vägmärke för angivning av maximalt tillåtna axeltryck. Axeltryck är en Vid bärighetsklass (BK) 3 är max axeltryck 8 ton, oavsett typ av axel.


Peter strang palliativ medicin
it drifttekniker hkr

Dispenstransporter - DiVA

Om inte. annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2).