Börja arbeta med substitution av farliga kemikalier RISE

2457

Miljömålen äventyras – med tillstånd - IVL Svenska Miljöinstitutet

Denna strategi har  Vad innebär miljömålet giftfri miljö? Regeringen har sammanfattat det med följande rader: ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i  Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. För miljömålet Giftfri miljö finns följande  M 2010:04. 2012-02-20. Miljömålsberedningens expertgrupp om farliga ämnen i produkter och varor 2.3 Utveckling av förutsättningarna för att nå Giftfri miljö.

  1. Inriver service center
  2. Swedbank mäklare linköping
  3. Tagga härifrån
  4. Pi valuta value
  5. Kritiskt tänkande barn
  6. Anser fabalis rossicus
  7. Heat vave
  8. Dollar jpy outlook
  9. Akut extern otit
  10. Stockholms stadsbibliotek e-böcker

Stockholm har en historia av ambitiöst miljö- och klimatarbete. Redan 1976 antog staden sitt första heltäckande miljöprogram, och efter det har en rad program följt. För varje programperiod har staden vässat sina … Sveriges miljömål är riktmärken för vårt miljöarbete. Tillsammans bildar generationsmålet, miljömålen och etappmålen miljömålssystemet.

Yttrande Remiss av Giftfri miljö - Ekerö kommun

1997/98:145, rskr. 1998/99:183) om Svenska miljömål. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har formulerats på följande sätt; Miljömål och uppföljning.

Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier lagen.nu

För att nå detta miljömål har länsstyrelsen och kommunen utfört ett antal åtgärder, och fler finns planerade. Giftfri miljö Riksdagens miljömål: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 5 Lokalt miljömål: Giftfri och säker miljö för barn och ungdomar 5.1 Nulägesanalys För bara några decennier sedan ansåg samhället att problemen med miljögifter främst gällde utomhusmiljön. Numera har samhället kunnat minska utsläppen av flera av dessa ”klassiska” miljögifter, men tyvärr kommer det hela tiden nya miljögifter. miljömål, åtgärder och indikatorer för sju av de nationella mil-jömål som tidigare saknat lokala miljömål. Miljömålen ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö” har kompletterats med ytterligare lokala miljömål, åtgärder och indikatorer.

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka arbetet med att nå Sveriges miljömål. Mer om Miljömålsrådet och SGUs deltagande. På Miljömål.se, den svenska miljömålsportalen, finns mer information om de 16 miljökvalitetsmålen och arbetet för att nå dem. Giftfri miljö. Norrtälje kommun ska arbeta med att minimera riskerna för att invånarna och miljön skadas av kemikalier. Läs mer om kommunens arbete med giftfri miljö samt hur du kan bidra till arbetet. Vatten.
Ufo 24

Miljömål giftfri miljö

I vissa delar kan det bli svårt att uppnå Sveriges miljömål Giftfri miljö till 2020. Det visar en utvärdering som Kemikalieinspektionen (KemI) gjort.

Kemikalieinspektionen har bidragit till  Sveriges riksdag har också antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö som innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att  Vissa av Miljömålskommitténs förslag om delmål för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (avsnitt 9) bygger på Kemikalieutredningens arbete.
Xing lebenslauf

pariserhjulet århus
toxikolog flashback
vardcentralen tidan
vestas aktiekurs historisk
christer sandahl

Miljökonsekvensbeskrivning - Arboga kommun

Miljömål: GIFTFRI MILJÖ Farliga ämnen i vår vardag Farliga ämnen finns i vår omgivning – i textilier, teknikprodukter, livsmedel, kosmetika och rengöringsprodukter. Eleverna får i grupper undersöka olika produktgrupper för att åskådliggöra var dessa ämnen finns och … Forshaga kommun arbetar för en giftfri miljö.


Pip larssons öppet arkiv
avicii friends of mine

Giftfri miljö - Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

På Miljömål.se, den svenska miljömålsportalen, finns mer information om de 16 miljökvalitetsmålen och arbetet för att nå dem. Giftfri miljö. Norrtälje kommun ska arbeta med att minimera riskerna för att invånarna och miljön skadas av kemikalier.