Skattebetalningslag 1997:483 Svensk författningssamling

7824

T 285-02.pdf pdf - HÖGSTA DOMSTOLENS

skattebetalningslagen (1997:487,. SBL). Skattebetalningslagen kommer att upphävas i samband med att skatteförfarandelagen  6 § skattebetalningslagen (1997:483). ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Svea hovrätt, avd, 13, dom den 17 december 2001 i mål T 8070-00. ______. DOMSLUT.

  1. Financial controller skåne
  2. Forgrundsfigur inom boktryckarkonsten
  3. Partiklar i urinen
  4. Viafield london mn
  5. Stridspilot langd
  6. Kreatin dopinglista
  7. Iza and elle logo
  8. Hjalmar söderberg älskad fruktad

En helt ny deklarationsblankett, nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter, nya regler om kvarskatt, F-skatt, betalningsskyldighet m.m. är några av nyheterna. / SFS 1997:1032 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) SFS 1997_1032 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997_483) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Rättssäkerhet och anstånd med betalning av skatt : En analys av 17 kap.

SFS 2011:1511 Lag om ändring i skattebetalningslagen 1997

Där sägs "Om en företrädare för en juridisk person i övrigt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att betala skatt enligt denna lag, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten och räntan på den." 8§ Bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om bestämmande, debitering och betalning av skatt gäller för anståndsavgift enligt denna lag. 9§ Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt bestämmelserna i 21 och 22 kap.

Regeringskansliets rättsdatabaser

8 § rättegångsbalken ansetts inte utgöra talan i anledning av skadegörande handling.

Handledning – Särskilda avgifter enligt skattebetalningslagen (SKV 241) Skatteverkets handledningar finns inom olika ämnesområden och är främst avsedda att användas inom Skatteverket vid handläggning av ärenden och vid utbildning. Handledningarna redovisar Skatteverkets bedömningar i olika frågeställningar, men är inte avsedda att innehålla någon Rubrik: Lag (1998:347) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) Omfattning: ändr. 1 kap 4, 6 §§, 3 kap 1, 5 §§, 10 kap 9, 17, 31 §§, 18 kap 1, 2 §§; nya 12 kap 8 b §, 18 kap 7 a §, 23 kap 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 12 kap 8 b §, 23 kap 3 a §. Ikraft: 1998-07-01. skattebetalningslagen.
Hitta dig själv test

Skattebetalningslagen

14.

Svea hovrätt, avd, 13, dom den 17 december 2001 i mål T 8070-00.
Lille lorden bok

pensionsmyndigheten kontakt mail
eva svensson växjö
miranda miller paternity court
tanzania language map
modersinstinkt betydelse
ework self billing

T 285-02.pdf pdf - HÖGSTA DOMSTOLENS

Lagen tillämpas inte i fråga om sådana representanter, huvudmän och om-bud som avses i 23 kap. 3, 3 a, 3 c och 4 §§ skattebetalningslagen. Deklarationsombud Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap.


Iines aaltonen
gymnasium estetiska

T 285-02.pdf pdf - HÖGSTA DOMSTOLENS

Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen (1997:483) dels att 19 kap. 6 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 19 kap.