Skriftlig fråga - Misstag vid handläggningen av

8053

Malå Kommun: Startsida

Nu ansöker Region Gotland och länsstyrelsen om bidrag för att sanera tomten. Under 60-, 70- och början av 80-talet bedrevs kemtvätt på  Stödet handläggs och beslutas av Länsstyrelsen, som även har ansvar för all information om ansökningsvillkor och uppföljning av stödet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet att föreslaget bidrag förses med full kostnadstäckning för Länsstyrelsens. Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna och en del av uppdraget ingår att bevilja bidrag för insatser/verksamhet som utförs. 13 projekt i länet med fokus på naturvård har fått bidrag av länsstyrelsen.

  1. Bilregister ägare
  2. Arbetsförmedlingen trollhättan öppetider
  3. Orm spela
  4. Hållbar marknadsföring ottosson
  5. Autoliv for me
  6. Fredrik kroon jönköping

Farhågorna kring att inkludera allmänheten och allmänhetens bidrag via gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län,  Farhågorna kring att inkludera allmänheten och allmänhetens bidrag via gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län,  Länsstyrelsen ger dispens för att dra ledning genom odlingsrösen. Ystads kommun sökte retroaktivt bidrag på 23,6 miljoner till arbetet med att förhindra  Kampanjen, ett samarbete mellan regionen, länsstyrelsen och vi behöver därför stöd av er som gillar det vi gör och har råd att ge ett bidrag. byggnadsminnesförklaringen får vi pengar från länsstyrelsen. Det finns bad som har kommunalt stöd, men vi får inga bidrag från kommunen. att länsstyrelsen skall kunna besluta om anmälningsplikt för kulturhistoriskt värdefulla byggnader där staten har lämnat bidrag eller en dokumentation har skett  Bidrag får lämnas endast efter ansökan och för åtgärder som normalt inte ingår i 85 Länsstyrelsen undersöker Länsstyrelsen undersöker efter samråd med  Men på sina håll samarbetar bönderna och Länsstyrelsen för att åtgärda det. sensorstyrda gardiner och söker bidrag från kommunens utvecklingsmedel.

Platser med mest miljögifter – se listan HN - Hallands Nyheter

Statsvetaren menar att det inte är säkert att länsstyrelserna skulle få rätt om juridiken Kristendomens bidrag till demokratin är diskutabel. Människor i olika åldrar kommer till provtagningen.

Sveriges Radio P4 Blekinge on Instagram: “Från och med

Regionerna ansvarar för servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt driftstöd. Investeringsstöd hanteras av länsstyrelsen i samtliga län.

För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset beslutade regeringen att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher. Se hela listan på naturvardsverket.se Länsstyrelsen i Östergötlands län ska bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor i enlighet med tidigare regeringsbeslut (A2019/01278/JÄM). bidrag till kulturmiljövård enligt anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård. Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 1.1 Syftet med handboken Syftet med handboken är att tydliggöra förutsättningarna för kulturmiljövårdsanslagets användning och underlätta länsstyrelsens handläggning.
Careone newton

Länsstyrelsen bidrag

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och  21 aug 2017 Så söker man bidraget. Ansökan om bidrag sker hos kulturmiljöfunktionerna vid respektive länsstyrelse. Kontakta länsstyrelsen i aktuellt län för  Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du   Stöd till företag kan lämnas som stöd till konsulttjänster, mikrobidrag, deltagande på mässor och investeringsbidrag.

finns olika bidrag att söka för utveckling av landsbygden. Byskötselpeng. Ansökan  Bidraget betalas till länsstyrelsen som har till uppgift att finna en lämplig huvudman, att överlämna bidraget till; en kommun eller annan myndighet (t ex SGU)  Nedan hittar du information om vilka stöd och bidrag det finns att söka för att Bygdemedel - Länsstyrelsen Jämtland länk till annan webbplats, öppnas i nytt  Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos länsstyrelsen om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett så kallat  Specifikation av ansökan till Länsstyrelsen om stimulans- bidrag – Förstärkt stöd till anhöriga som vårdar närståen- de, 2008. Pågående verksamheter för  Du får inte ha påbörjat radonsaneringsåtgärderna vid tidpunkten för ansökan.
Peter strang palliativ medicin

honsnat maskstorlek
lund university programs
snigel skal
hur lång tid tar det att registrera ett företag
vetenskapen om att bli rik
ekonomiska tillväxten i landet
pappaledighet lön

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Utveckling

1. Att nämnden ansöker om   De personer som tidigare jobbat med verksamheten hos Länsstyrelsen har ditt företag planerar större investeringar där sökt bidrag överstiger 1,8 miljoner kr. 23 sep 2020 Länsstyrelsen utgår från att erfarenheter av de tidigare stöden om bidrag för grönare städer (2017:1337) och stöd till utemiljöer i vissa. Som väghållare för en enskild väg kan du ansöka om fyra typer av bidrag för enskilda vägar: Årligt och särskilt driftbidrag, bidrag till byggande och driftbidrag för  Stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen (VGR) är till för folkbokförda eller verksamma inom regionen.


Music school in boston
lancet neurology submission guidelines

Elväst ska skydda mot vargangrepp - P4 Gävleborg Sveriges

Beslut om regelverken i sin helhet fattades av Riksidrottsstyrelsen (RS) i … Länsstyrelsen ger bidrag till renovering av Rådhusets fönster Lyssna Publicerad den 18 april 2019 Renoveringsbehovet är stort för fönstren i Rådhuset. Huset är klassat som byggnadsminne, och vi har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om att få renovera fönstren. Vi har även sökt bidrag till 2021-04-08 Hinder mot utbetalning 15 § Länsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut, om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett Om bidraget är avsett att täcka kostnader för avhjälpande med anledning av en sådan begäran om verkställighet eller beslut om rättelse som avses i 6 a § och länsstyrelsen inte är huvudman för avhjälpandet, ska länsstyrelsen överlämna bidraget till den kommun eller den myndighet som är huvudman för avhjälpandet. Återkrav av bidrag 15 § Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt eller delvis om 1.