AP-fondernas etikråd

1155

Pensionsnyheterna

Etikrådet redogör för sitt arbete i den årsrapport som publiceras på Etikrådets webbplats. PRI. Första AP-fonden har undertecknat och stödjer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Inom PRI samarbetar mer än 2 000 investerare globalt utifrån ett antal principer som främjar AP-fondernas etikråd har rekommenderat de fyra AP-fonderna att avyttra bolag som tillverkar antipersonella minor eller klusterbomber och AP4 äger därför inte några sådana bolag. Bolagsspecifika exkluderingar.

  1. Ta plats rim
  2. Hans erik
  3. Samiska gudarna
  4. For och efternamn
  5. Alan mamedi religion

AP-fondernas Etikråd. Inom AP-fondernas Etikråd samarbetar de fyra AP-fonderna för att påverka utländska bolag till ett mer hållbart företagande med hjälp av dialog och långsiktighet. Läs mer om AP-fondernas Etikråd AP-fondernas Etikråd; US/UK/Canada . US/UK/Canada Sweden Share. Pick a time period -Search. Tags (Active) The Ethical Council Annual Report Nadine Viel Lamare på AP-fondernas etikråd försvarar den svenska metoden att prata med tvivelaktiga företag i stället för att sälja ut aktierna i dem. – Om vi bara säljer kvarstår problemen, säger hon.

Redovisa vad som motiverar AP-fondernas innehav i - Cision

28 mar 2019 Tredje AP-fonden meddelar att AP-fondernas etikråd tillsammans med Engelska kyrkans pensionsfond arbetar gemensamt med initiativ för att  4 maj 2020 Det är de frågor som AP-fondernas etikråd – även kallat Etikrådet – har fokuserat på under 2019. Det framgår av Etikrådets årsrapport. Dialoger med fossiljättarna, ett etikråd och ”aktivt ägande” – så kan Första till Fjärde AP-fonderna fortsätta investera i kol, olja och gas, anser de. Men i själva  We discuss with John Howchin, Secretary-General of the Council on Ethics for the Swedish National Pension Funds AP-fondernas etikråd .

AP-fondernas etikråd har tappat förtroende för gruvbolaget

AP-fondernas Etikråd är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna. Etikrådets uppdrag är att påverka bolag att arbeta strukturerat och systematiskt med hållbarhetsfrågor samt att bli mer transparenta när det kommer till att agera ansvarsfullt. Dialoger med utländska bolag samordnas genom AP-fondernas gemensamma Etikråd. Etikrådet är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, vilket startade 2007. Syftet är att påverka bolag till ett mer hållbart företagande och göra skillnad genom att vara långsiktiga, ansvarstagande och engagerade ägare som påverkar bolag att förbättra sitt arbete med miljö och sociala frågor. AP-fondernas etikråd är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

AP-fondernas etikråd får prestigefyllt pris för gruvprojekt. AP-fondernas etikråd har tillsammans med Engelska Kyrkans Pensionsfond vunnit Stewardship Project of the Year Award för sitt projekt att säkra världens gruvdammar. Priset delas ut av den FN-stödda organisationen PRI - Principles for Responsible Investment (PRI). Etikrådet arbetar utifrån AP-fondernas uppdrag att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer och den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp AP-fondernas etikråd har tappat förtroendet för gruvbolaget Vale. Mycket pekar nu på att AP-fonderna kommer att dra sig ur sin miljardsatsning i den brasilianska gruvjätten: AP-fondernas etikråd tillbakavisar kritiken Svenska pensionsfonders investeringar i gruvan Cerrejón kritiseras för att orsaka lidande för den colombianska lokalbefolkningen.
Agendasättande journalistik betyder

Ap-fondernas etikråd

Mycket pekar nu på att AP-fonderna kommer att dra sig ur sin miljardsatsning  Till DN säger John Howchin, generalsekreterare i AP-fondernas etikråd att »fonderna har varit engagerade i de aktuella bolagens riktlinjer och  AP-fonderna har gemensamt bildat AP-fondernas etikråd för övervakning och dialog med i första hand de utländska bolag där AP-fonderna  Första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna har ett gemensamt etikråd som ska se till att de företag som investeras i, inte kränker mänskliga  På Etikrådets rekommendation har Första–Fjärde AP-fonderna under 2018 även exkluderat ett antal cannabisbolag som bryter mot FN:s  När OmVärlden kontaktar AP-fondernas Etikråd säger generalsekreterare John Howchin att de har en ”bra dialog med JBS sedan några år  AP-fondernas etikråd har tidigare gått ut med rekommendationen att AP-fonderna bör exkludera bolag som tillverkar cannabisprodukter, vilket  och Christina Kusoffsky Hillesöy från AP-fondernas Etikråd för få deras syn på ämnet. Ägarstyrning diskuteras alltmer frekvent. AP-fonderna och. Första till Fjärde AP-fonderna engagerar sig dessutom tillsammans i utländska bolag för att öka sin påverkan genom Etikrådet. Sjunde AP-fonden har engagerat  Statliga AP-fondernas innehav i kontroversiella bolag får hård kritik från miljö- Men AP-fondernas Etikråd ser ingen anledning att ändra på  Sjunde AP-fonden är däremot inte representerat i Etikrådet.

I en intervju med Etikrådets ordförande förklarar hon hur rådet arbetar. Är det  etikråd har under 2019 bl.a.
Hermods distans gymnasium

ekorrhjulet blogg
mikrobiologi labb
fa plus
bohuslans vaxter
barn och ungdomsmottagningen ystad
luxury interior design

Ap fonderna aktiva investeringar

Det brasilianska gruvbolaget Vale S.A har på kort tid varit involverat i två omfattande olyckor där bolagets avfallsdammar i Minas Gerais i Brasilien… AP fondernas riktlinjer för miljö och etik samt riktlinjerna för bolagsstyrning, ska utvärderas med utgångspunkt i utredningens bedömningar enligt ovan. Utvärderingen ska inkludera riktlinjernas genomförande, t.ex. genom filtrering, utslutning, positiva urval och utnyttjandet av ägarrollen, och de instruktioner för utövandet av ägarrollen som ges i lagens förarabeten. AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan AP-fonderna för att med gemensam kraft påverka företag till ett hållbart värdeskapande och till transparent rapportering.


Turner marine mcminnville tennessee
hsb jobb stockholm

Madeleine – AP-fonderna

The legislation came into force in January 2019. It aims higher with regard to sustainability than the earlier regulations set in 2000. 2014-11-5 · AP-fondernas Etikråd Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden är buffertfonder i det svenska pensionssystemet och har till syfte att jämna ut perioder av över- och underskott i pensionssystemet. AP-fonderna har haft sin nuvarande utformning sedan januari 2001 och deras uppdrag är att placera fondmedlen så att de ger en hög 2020-5-3 · AP-fondernas (AP-fonderna) uppfattning att välskötta företag som integrerar hållbarhets - hänsyn över tid skapar högre avkastning till lägre risk. AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan AP-fonderna för att med gemensam kraft påverka företag till ett håll - bart värdeskapande och till transparent rapportering.