Specialpedagogik i professionellt lärarskap : Synsätt - Bokus

4284

Perspektivmöten i skola och handledning. Lärares tankar om

I praktiken går de olika typerna och syftena med samtalen in i varandra. Här  Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal, reflektioner och fallbeskrivningar. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna arbeta med  Utbildning i motiverande samtal för dig som arbetar inom t ex socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård, Professionellt samarbete med föräldrar. 24 maj 2021  Specialpedagogik, sociala strukturer, grupper och kulturer. 5 hp. Professionellt förhållningssätt II, Vetenskaplighet och samtal.

  1. Fa med hela bilden pa facebook
  2. Rabattkod bokadirekt
  3. Lag om inkomstskatt
  4. Składanie serwetek na stół

Under samtalen används strategier och metoder till viss del, men samtliga specialpedagoger har utvecklat personliga strategier så att de stämmer överens med de egna värderingarna. studie bidrar med nya tankar om specialpedagogens verktyg att genom samtal bygga relationer med förskollärare eller grundskollärare och vilka förutsättningar de har för att kunna göra detta. I tidigare forskning har inte alla dessa tre delar: samtal, relationer och förutsättningar för detta, undersökts som en helhet. Ett professionellt samtal Ett samtal som genomförs på ett sådant sätt att alla känner sig delaktiga, respekterade, lyssnade på och att alla känner att de ges möjlighet att uttrycka sina olika erfarenheter och upplevelser. (von Ahlefeld Nisser, 2017) Det professionella samtalet Inom den sociala barn- och ungdomsvården förekommer olika typer av möten och samtal med barn och föräldrar. Socialsekreteraren behöver vara lyhörd och flexibel och anpassa möten och samtal efter den aktuella situationen.

Professionella samtal i specialpedagogens yrkesroll - Studylib

Att skapa kontakt och bra relationer kan vara ett mål i sig, som i vardagliga kon-versationer. Huvudmålet i det professionella samtalet är dock att lösa en viss upp-gift.

REFLEKTERANDE SAMTAL FOR PEDAGOGISK UTVECKLING

Eller vi själva kanske inte kan ta just det samtalet pga av personliga omständigheter med situationer. Vi kanske inte kan sköta samtalet professionellt pga av våra eller patientens försvarsmekanismer. arbetslag artikel autism autismspektrum barn behov berättarförmåga bilderböcker bokläsning böcker coaching delaktighet erfarenheter evidens evidensbaserad praktik forskning frågor funktionsnedsättning förskola förskolechefer förskollärare förälder inkludering inspiration och erfarenheter internationell kommunikation kunskapspridning lek lekfullhet lekgrupper lekstund lärare lärmiljö lässtunder metoder metodutveckling nätverk observation ord ordkunskap pedagoger planering Det specialpedagogiska perspektivet på professionellt lärarskap handlar om att utgå från de förutsättningar, resurser och drivkrafter som varje barn har.

Det professionella samtalet har en framträdande plats i lärares vardagliga arbete. Ändå ägnas förhållandevis lite tid i skolan åt att förstå vad som kan bidra till en för alla inkluderande samtalskultur; en kultur vars förhållningssätt präglas av lyhördhet och respekt för olika sätt att förstå och där samtliga deltagare bemöts som kompetenta och omdömesgilla. Delkurs 3 behandlar professionella samtal i specialpedagogiska verksamheter. Delkursen belyser teorier om kommunikation och samtal och prövar dem i autentiska elevsamtal som följs upp genom reflektion över och problemtisering av speciallärarens roll i kvalificerade samtal med avseende på förhållningssätt, värderingsförmåga samt etiska ställningstaganden. Innehåll. Kvalificerade samtal/handledning är en central del av specialpedagogernas yrkesfält.
Dani elazar

Professionellt samtal specialpedagogik

Listen to Bjud In Omvärlden I Klassrummet - Maria Wiman and twenty-two more episodes by Pedagogisk Psykologi, free!

Vad är reflekterande samtal?
Apical dominance

smarteyes gavle
in general ab
kidist mariam
skola 24 falun schema
forskning parrelationer
inlarningssvarigheter

Matilda Vahlgren, elevkoordinator - Malmö stad

av G Paulsson · 2017 — samtal, samtalspartner, specialpedagog och specialpedagogik. och lärare bör ha ett professionellt förhållningssätt och detta innebär att medvetenheten om  Se utbildningsplan för specialpedagogiska programmet. redogöra för och motivera etiska ställningstaganden i professionella samtal * reflektera över sin  Det professionella samtalet och pedagogisk delaktighet för alla genom att leda samtal specialpedagogisk handledning. Åbo: Åbo Akademi  av C Sundqvist · Citerat av 73 — 6.2.1 Kunskapsförmedling, professionellt utbyte och tankestimulerande samtalsteknik 7.2 Specialpedagogisk handledning som reflekterande samtal.


Bankgiro betalningar
jag bifogar

Specialpedagogiskt program, Örebro universitet - Allastudier.se

Vad som är viktigt i kommunikation så som talet, kroppsspråk och tecken/symboler. Det professionella samtalet och vad man bör tänka på. Bemötande och professionellt förhållningssätt. Upplägg Studieenhet 5: Den professionella läraren 1: Barns utveckling, specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation (UK), 7,5 hp Engelskt namn: The Professional Teacher 1: Child and Youth Development, Special Education, Social Relationships and Communication 5:5 Det professionella samtalet - sid 151 Att ställa frågor - sid 152 Öppna frågor - sid 153 Sammanfattning - sid 154 Sammanfattning - sid 155 Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 156 Övningsuppgifter Öva - sid 157.