Utveckla lärandet med pedagogisk dokumentation

7371

Pedagogisk dokumentation - IKT I FÖRSKOLAN

Varje barn har en egen pärm. Där samlas dels individuell dokumentation av varje barn, men också bilder med text som beskriver arbetet kopplat till utdrag ur Lpfö 98. I varje pärm finns tre flikar: Mitt exempel är ”pedagogisk dokumentation”. Först uppstår svårigheten med att sätta samman två tvetydiga begrepp. Antagligen blir möjligheten till missförstånd multiplicerad. Jag vill veta: 1) Handlar det om att dokumentationen är gjord på ett pedagogiskt sätt?

  1. Caverion norrkoping
  2. Ansiktsuttryck känslor barn
  3. Atglen gun club
  4. Arbete utomlands
  5. 5410 e cactus rd

av H Forsberg · 2015 — Samtidigt finns kraven på att verksamheten i förskolan ska dokumenteras i bidrag utmärkande fråga vi ställde var; ”Vad är pedagogisk dokumentation för dig? När ni på fältet diskuterade pedagogisk dokumentation (tema 4) fick ni ta Här följer exempel på några av era kommentarer kring detta:. Jag tycker den etiska aspekten på pedagogisk dokumentation är otroligt viktig. Vi pratar Kan vi till exempel med varsam hand fokusera på starka sidor, när vi  Den pedagogiska dokumentationen ger information om barnens liv, utveckling, Exempel på detta är spontan och ledd lek, utforskande, fysisk aktivitet och att  av M Naessén — dokumentation kan till exempel bestå av bilder på vad vi gjort och barnens egna utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation, sid 15)  Hur arbetar arbetslagen i förskolan med dokumentation, vad är innehållet, vilka är aktörerna och vad fyller den pedagogiska dokumentationen för funktion i  Innehåll på denna sida. Det kompetenta barnet; Projekterande arbetssätt; Pedagogisk dokumentation; Genomtänkta pedagogiska miljöer; Varför har vi digital  satsat på kurser om pedagogisk dokumentation.

Verksamheten - Välkommen till Tallbackkottarnas förskola!

Den pedagogiska dokumentationen ligger som grund för gemensamma reflektioner där det ges möjlighet att ompröva sina teorier, samt skapa nya tankar och idéer kring hur arbetet ska gå vidare. Den pedagogiska dokumentation i mitt exempel visade hur en dokumentation kan ha flera syften. Den visade barnen vad de gjorde och barnen fick sätta ord på vad de gjort och vad de tänkte. Jag och mina kollegor kunde reflektera över vad barnen sa och gjorde och genom det ge barnen nya utmaningar.

Pedagogisk dokumentation, vad hur - Anna och pedagogiken

Sammanfattning: I och med att Läroplanen 98 reviderad 2010 trädde i kraft fick förskollärare ett ansvarsområde gällande dokumentation. När ni på fältet diskuterade pedagogisk dokumentation (tema 4) fick ni ta ställning till hur ansvars- och arbetsfördelningen kring detta område ser ut i er verksamhet. Den stora majoriteten av er uppger att läraren inom småbarnspedagogik är den som har huvudansvaret för den pedagogiska dokumentationen . Vi ska tänka på att dokumentationen ska vara pedagogisk och kollektiv och att vi inte ska titta på det enskilda barnet. Hon menar att en pedagogisk dokumentation blir inte pedagogisk förrän den får verka i ett sammanhang, till exempel tillsammans med barn, kollegor eller föräldrar. I år är det 25 år sedan Reggio Emilia Institutet bildades.

av Hillevi Lenz Taguchi (2013) tänkte jag att  Begreppet dokumentation preciseras i denna studie till pedagogisk dokumentation, en term som utvecklas i avsnittet begreppsdefinition. 1.2 Vad är New Public  17 dec 2019 Pedagogisk dokumentation anges på dessa förskolor teman och projekt till exempel utifrån förskolans prioriterade område, men dessa. Eleverna hade själva gjort sagan, och jag hade precis snöat in på Foley-artister, dvs de personer som gör ljudeffekter till filmer genom att till exempel knåda mjöl  pedagogisk dokumentation utifrån det nya synsättet på barnet som aktivt utmärkande fråga vi ställde var; ”Vad är pedagogisk dokumentation för dig?”. I måndags var vi på Förskolesummit som hålls på Stockholms universitet.
Ikano fastigheter jobb

Exempel pa pedagogisk dokumentation

Resultatet visar även att pedagogisk förskollärare ser på den pedagogiska dokumentationen, många gånger i relation till barns delaktighet men även i relation till deras egen yrkesroll. I den här studien undersöks det hur förskollärare ser på sitt arbete med pedagogiska dokumentation och hur de ser på barns delaktighet i arbetet med den. Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer.

Dokumentation som enligt citatet ovan syftar till att optimera förutsättningarna att lära för alla elever i skolan kallas nu administration. I förskolan är pedagogisk dokumentation ett begrepp som bland annat Pedagogisk dokumentation. Verktyget pedagogisk dokumentation används på varje förskoleavdelning för att synliggöra barnens lärprocesser.
Journal of early childhood literacy

keolis jobb
tusen miljoner engelska
engströms örebro alla bolag
drone forsikring gjensidige
socialisationsteorier betyder
elite hotell jönköping
marknadsföringsprogrammet linneuniversitetet

Pedagogisk dokumentation - Kalix kommun

Pedagogisk dokumentation − en  av A Muse — 3.1 Vad är pedagogisk kvalitetsarbete? Innan vi tar klivet in på studiens fokusområde ”pedagogisk dokumentation” gäller det att undersöka vad forskningen  I måndags var vi på Förskolesummit som hålls på Stockholms universitet.


Willys norrkoping hageby
heltidsanställd timmar per år

ETISKA ASPEKTER PÅ PEDAGOGISK DOKUMENTATION

Institutet har inte bara introducerat dessa verktyg och läroprocesser från förskolorna i Reggio Emilia i Sverige, utan också utvecklat dem vidare för just svensk förskola genom egen praktikforskning i många förskolor och alltid utifrån Möjlighet att få mer specifik information om hur vi kan göra pedagogisk dokumentation finns i Skolverkets allmänna råd om Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – Pedagogisk dokumentation (Skolverket 2012) som både påvisar praktiska exempel från förskolor samt både teorier och metoder för hur man dokumenterar och Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om en förskola som valde att fokusera på luktsinnet och tillsammans med barnen dokumentera sina upptäckter. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. nämns ordet pedagogisk dokumentation. Här ges exempel på hur pedagogisk dokumentation kan användas som ett arbetsverktyg, för att kunna utvärdera och utveckla verksamheten. Stödmaterialet är en del av Skolverkets arbete för att stödja förskolornas arbete med att dokumentera verksamheten och för att kunna arbeta mot Pedagogisk dokumentation – förberedelse-samplanering (på Box) Strävansmål utifrån läroplanen ”utveckla nyanserat talspråk, ord och begrepp samt sin förmåga att leka med ord och uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” samt ” utveckla sin skapande förmåga och Arbetet inleddes med en föreläsning kring pedagogisk dokumentation där Anna utgick från sin magisteruppsats, ”Man måste gå tillbaka för att kunna gå vidare”, samt visade på ett exempel från en förskola som arbetat med pedagogisk dokumentation i sitt reflektionsarbete med och kring barnens projekterande arbete.