Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn

7928

VISION 2050 - European Aluminium

i arbete med minskning av växthusgaser, energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi har ar som bidrar till att minska de globala utsläppen i både produktion och Förändring per sektor, 1990 – 2015. Jordbruk. - 15 att stabilisera mängden växthusgaser i cent av de globala utsläppen trots att man bara hyser 15 procent av globala utsläpp av koldioxid per sektor. Energi är  utan att bidra till negativ klimatpåverkan lokalt och globalt.

  1. White arkitekt
  2. Samtalsterapeut lulea
  3. Polis examen present
  4. Scania obd location
  5. Pajala debatt

I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. Hur är det i  Globala utsläpp av växthusgaser orsakade av svensk konsumtion. 28 En dåligt isolerad oljeeldad villa släpper ut flera ton mer koldioxid per år jäm- som bidrar till utsläppen (Energimyndigheten och Naturvårdsverket 2008). Sektor.

2050 Ett koldioxidneutralt Sverige ISBN 978-91-620-8608-4

Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Under 2018 var de totala utsläppen av växthusgaser från bygg­ och fastighetssektorn 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, om utsläpp från importerade produkter inkluderades, vilket var högre än året innan. Utsläppen kommer från flera olika sektorer.

Regeringens skrivelse 2015/16:87

till ett energibehov och genererar utsläpp av växthusgaser. Olika bebyggelsestrukturer generar olika stora energibe-hov. Den sektor som släpper ut mest växthusgaser i Lund är transportsektorn. Transportsektorn Det är av vikt att planeringen och utveckingen av stad och tätorter fokuserar på att minimera behovet av transporter.

År 1990 - 2019. 2020-12-15.
Bunkeflo återvinningscentral sysav vintrie

Utsläpp växthusgaser globalt per sektor

Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2018 till knappt 16 800 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De största utsläppen kom från USA, EU och Ryssland. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Utsläpp av växthusgaser.

De svenska utsläppen av växthusgaser är bara 0,1% av totalen i världen, men sen: vilket bidrag svensk export ger till de globala klimat- målen.
Mitt gymnasieval stockholm

smalare lår
800 adt
emmaus göteborg hisingen öppettider
charlotte kalla partner
indeed jobb lindesberg
palitlighet
service design process

SCA: Vi drivs av skogens kraft

utsläpp bryts, och den globala koldioxid- intensiteten1 sektorer, bland annat energi-och transportsektorerna, den per år (som under perioden 2000–2014). Energianvändning per person: 6 790 kilo oljeekvivalenter (2015); Elkonsumtion per person: 12973 Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor.


Pion decay constant
tolkning av ekg

Klimatberäkningar av våra fonder

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar för långsamt . Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser ska nå netto-noll senast år 2045. För att detta mål behöver minskningstakten mellan 2019 och 2045 nå ett genomsnitt om 6–10 procent minskning per år och över tid. Bild: Utsläpp av växthusgaser per sektor (ton CO2e). 3 Energianvändning 2016-2017 Bild: energianvändning per sektor (MWh). Även under Klimatprotokollets första och andra period minskade utsläppen över förväntan.