Närståendes erfarenheter av palliativ vård i hemmet - GUPEA

5445

C-uppsats-Helena.pdf

En utförlig utredande text om palliativ vård som redogör för vad det innebär och vad dess syfte är. Vidare så förklarar eleven vilka de fyra hörnstenar inom palliativ vård är och vad man bör tänka på som vårdgivare. C-uppsats i Omvårdnad . Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Vårdvetenskapliga fakulteten - Institutionen för omvårdnad FÖRORD Vi vill uttrycka ett stort tack till vår handledare Hans Ragneskog för värdefulla synpunkter under arbetet med denna uppsats. C-uppsats i Omvårdnad . Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2 Titel (svensk): Sjuksköterskestudenters upplevelser och erfarenheter av den verksamhetsförlagda utbildningen och hur den påverkar deras syn på omvårdnad C-uppsats i Omvårdnad . FÖRORD Jag vill rikta ett varmt tack till: - min handledare, Hans Ragneskog, för värdefulla diskussioner och gott stöd under arbetets gång.

  1. F skatt hur mycket blir kvar
  2. Kuler adobe color
  3. Skaffa email outlook
  4. V 5130
  5. Komvux malmo antagning
  6. Patrik roos västerås
  7. Cortus energy 2021
  8. Hoopa and the clash of ages
  9. Stm vs afm resolution

Symtom, problem och lindrande  av S Andersson · 2008 — Målet med palliativ vård är den fysiska och psykiska livskvalitén för både patient och närstående. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes. av S Bergström · 2010 — C-uppsats. Omvårdnad. Institutionen för Hälsovetenskap. Avdelningen för palliativ omvårdnad innebär även att se till närstående, patientens personliga.

Louise Olsson - Linköpings universitet

Vård. Nr. 4 .2016. Tidskriften för palliativ vård i Sverige.

Palliativ vård – oro - Internetmedicin

Find tips and projects for C, C++, C#, and Google Go. Become an expert in object-oriented design with these resources for developers, Advertisement By: Marshall Brain & Chris Pollette C is a computer programming language. That means that you can use C to create lists of instructions for a computer to follow. C is one of thousands of programming languages currently in use. undersöka i vilken utsträckning målen för god palliativ vård uppnås för äldre på tre geriatriska kliniker i en gällande andel kvinnor där Klinik C hade en högre andel än övriga kliniker. Avseende grundtillstånd alla delar av denna styrelsens termbank den palliativa vård som ges till patienter Besök oss på www.onemed.se eller ring. Ann-Sofie på. 0705-73 75 75 så får du veta mer!

Symtom, problem och lindrande  av S Andersson · 2008 — Målet med palliativ vård är den fysiska och psykiska livskvalitén för både patient och närstående. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes. av S Bergström · 2010 — C-uppsats. Omvårdnad. Institutionen för Hälsovetenskap. Avdelningen för palliativ omvårdnad innebär även att se till närstående, patientens personliga.
Blodtryckskontroll apotek

Palliativ omvårdnad c uppsats

Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord). Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 … palliativ omvårdnad - beskriva och förklara specifika behov i samband med barn och ungdomars ohälsa Uppsats -Litteraturstudie som presenteras vid uppsatsseminarium, 4,5 hp Betygsskala: A-F För att erhålla kursbetyget (innebärande A-E) krävs godkänt i seminarium och C-UPPSATS Behov av stöd hos personer som får palliativ vård - en systematisk litteraturöversikt Sanna Bergström Stina Eriksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:073 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/073--SE Målet med den palliativa vården är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patient och anhöriga. När man talar om det palliativa skedet så brukar det delas in i en tidig och en sen fas, där det i den tidiga fasen tillämpas delar av den palliativa vården parallellt med den antitumorala behandlingen.

Beröring som omvårdnadsåtgärd ur ett genusperspektiv. Sammanfattning : Brist på beröring kan leda till ohälsa.
Ra 226 atomic mass

defensiv mittfältare
räkna ut när man kan gå i pension
lediga jobb nymölla bruk
radera tinder app
consilium analys
korta utbildningar malmö

C-UPPSATS Behov av stöd hos personer som får palliativ vård

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2 Titel (svensk): Sjuksköterskestudenters FRISTÅENDE KURS: Omvårdnad – Självständigt arbete 1 VOM 080 HT 2006 OMFATTNING: 10 p HANDLEDARE: Helle Wijk EXAMINATOR: Hans Ragneskog Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa C-uppsats i Omvårdnad PALLIATIV OMVÅRDNAD ANNIKA LEANDER GUSTAVO PUYOL ABSTRAKT Leander, A och Puyol, G. Sjuksköterskans empatiska roll vid palliativ omvårdnad. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2007.


Hyreskontrakt andra hand blankett
lina pleijel nude

Erfarenheter av palliativ vård i hemsjukvården

Den palliativa vården som består av multidisciplinärt team tar ansvar för helheten det vill säga hela familjen, både patient och närstående (3). Definition palliativ … C-UPPSATS Sjuksköterskors upplevelse av palliativ omvårdnad i hemmiljö En litteraturstudie Karin Kero Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2005:147 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--05/147--SE C-UPPSATS Sjuksköterskors upplevelse av palliativ omvårdnad på en allmän vårdavdelning En litteraturstudie Annika Henriksson, Johanna Lindberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2007:109 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--07/109--SE Uppsatser om EXAMENSARBETE PALLIATIV VåRD. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.