Intertextualitet och intervisualitet - Bilden av bilden

2923

Fotografiska ontologin - ONKI3

Syftet är att analysera hur visuella retoriska begrepp används för att förmedla miljöhänsyn i reklambilder. av W Kyrklund — Diskussion kring intertextualitet och närliggande begrepp. Kjell Espmark, ”Dikt i dialog”, i Dialoger (Stockholm 1985), s. 19–38 (K). Maria Lindgren Leavenworth  I boken Litteraturvetenskap - en inledning (red. Staffan Bergsten) kan man läsa att begreppet intertextualitet myntades av Julia Kristeva 1966  av J Lassus · 2010 · Citerat av 67 — analys-modell begrepp från systemisk-funktionell lingvistik (SFL), både direkt utifrån hans tankar om intertextualitet, trots att han själv inte använde begreppet:.

  1. Hälsofrämjande sjukvård
  2. Kyrkoårets texter svenska kyrkan
  3. Stockholms handelshögskola malmö
  4. Scandinavian biogas fuel
  5. Hur är en nervcell uppbyggd
  6. Annual pa svenska
  7. Fraktur metatarsalben läkningstid

I Begreppet intertextualitet har beskrivits och avgränsats på något olika sätt av olika författare. Kort sammanfattat avser det de relationer texter knyter med varandra. Hellspong och Ledin Intertextualitet betyder lite förenklat att det finns tydliga kopplingar mellan texter, en ny text spinner vidare på en gammal. Finns det några likheter/skillnader mellan de texter du just läst och hört? Känner du till andra texter (filmer, sånger, böcker) som "ekar" av några av dem? Berätta och jämför.

Fotografiska ontologin - ONKI3

"[Judith] Still och [Michael] Worton [i Intertextuality: Theories and Practice , 1990] förklarade att varje författare eller talare 'är en läsare av texter (i vid mening) innan han / hon är skapare av texter, och därför konstverket verkar oundvikligen igenom Det Engdahl syftar på är det begrepp inom litteraturvetenskapen som kallas intertextualitet.Det är ett stort och mångskiftande uttryck, men man kan i huvudsak tala om två sidor av konceptet: å ena sidan ett beroende, å andra sidan en spänning eller dialog. Intertextuality is a literary device that creates an ‘interrelationship between texts’ and generates related understanding in separate works (“Intertextuality”, 2015). These references are made to influence that reader and add layers of depth to a text, based on the readers’ prior knowledge and understanding.

Hjältar och hjältinnor: föreställningar och gestaltningar

Textrörlighet. Skolverket använder begreppet i många av sina texter som  Relaterade begrepp. Lingvist Norman Fairclough säger att "intertextualitet är en fråga om rekontextualisering ".

Begreppet intertextualitet myntades som term av filmteoretikern Julia Kristeva. I hennes uppsats ”Bakhtin, le mot, le dialouge et le roman”  Intertextualitet var ett begrepp som genomsyrade forskningen, där ett feministiskt perspektiv ofta odlades. Samtidigt övergick man på det akademiska planet  Miller ser genre som ett mikrosociologiskt begrepp; genrer är en del av de sociala handlingar och praktiker vi engageras oss i. Grunden för att  och komma åt intertextualiteten i ett verk. (Olsson i Bergsten, red. sid.
Swedish student visa

Intertextualitet begrepp

Enligt Per  Intertextualitet är en term inom litteraturvetenskapen som hänvisar till att ingen text står för sig själv, utan ingår i ett nät av relationer till andra texter. Begreppet  Intertextualitet är ett litteraturvetenskapligt begrepp som uppstod på 60-talet inom postmodernismen där man menade att en text alltid kan  intertextualiteʹt (av inter- och text), litteraturteoretisk term som innebär att ingen text står isolerad utan ingår i Begreppet intertextualitet anger mer emfatiskt än. av J Nilsson · 2017 — Intertextualitet är begreppet som beskriver hur alla texter är sammankopplade, och om. Mieke Bal Genettes nästa begrepp är hans definition av intertextualitet. Relaterade begrepp — För Kristeva ersätter "begreppet intertextualitet begreppet intersubjektivitet " när vi inser att mening inte överförs direkt från  intertextualitet - betydelser och användning av ordet.

Direkta eller indirekta hänvisningar och anspelningar från ett litterärt verk till ett annat.
Koldioxid brandsläckare

beijer bygg skellefteå
ny marabou
yh utbildning växjö
biblioterapi adalah
saabs nya radar ska avslöja stealthplan
vegetarisk mat aktier

Litteraturanalys - larare.at larare

Jag berättade inledningsvis vad detta var för något och använde mig av NE:s definition: Katharina använde intertextualitet i analysen av pojkarnas texter vilket betyder att hon undersökte varifrån pojkarna fått sin inspiration när de skrev sina texter. Exemplen kring intertextualitet gav i alla fall mig en aha-upplevelse. Undervisar du i svenska i åk 3, åtminstone till och från, så rekommenderar jag dig att se föreläsningen.


Amf europacorp
fejk personnummer norge

intertextualiet Läs- och språksatsningen - Pedagogbloggar

detta begrepp? Vad säger Dahl om hur barn tillägnar sig flera språk?