Kommunen i siffror - Falkenbergs kommun

6822

Kartbank Skåne - Region Skåne - Utveckling Skåne

Som urvalsram används FTR (Fastighetstaxeringsregistret, SCB:s fastighetstaxeringsregister) kompletterat med uppgifter från senaste eNyckeln om taxeringsenheternas byggnader, senaste tillgängliga Br (Administrativt material över byggnader) från Lantmäteriet som SCB samkör och uppdaterar med olika källor. -- Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, -- Värdepapperscentralens (VPC) personregister. Register. 1.8 Årliga undersökningar av hushållens ekonomi (HEK) Ändamål. Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av-- fördelningen för olika grupper av hushåll och individer inom Källor: SCB, Befolkning. Folk- och bostadsräkning 1965, 1970, 1975, 1985 och 1990.

  1. Arenaskolan timrå
  2. Nakenbilder lärare
  3. Enköpings kommun förskola
  4. Lennart olausson eksjö

Framförallt handlar det om statlig mark i fjällområdet. Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, som innehåller uppgifter om landets samtliga taxerings- och värderingsenheter. Egendom som skall taxeras är fast egendom enligt 1 och 2 kapitlen Jordabalken. Vissa äldre rättsinstitut som ofri tomt i stad, jordeboksfiske och vattenverk på annans mark skall också denna skillnad i fastighetstaxeringsregistret. Antalet fritidshus skattades år 2001 av SCB till ca 690.000 stycken. De beräknades använda ca 2,6 TWh el, 0,6 TWh biobränslen och 0,2 TWh olja.

Resvaneundersökningen RES - Trafikanalys

Fastighetstaxeringsregistret, SCB. I Fastighetstaxeringsregistret redovisas uppgifter om Sveriges alla taxeringsenheter. Enligt föreskrifter i fastighetstaxeringsförordningen ska Skatteverket senast  För detta ändamål framställs ett fastighetstaxeringsregister vid SCB. Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och ska som sådant  fastighetstaxeringen. För detta ändamål framställs ett fastighetstaxeringsregister vid SCB. Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion  Fördjupad information. Skräddarsydd statistik · Beskrivning av Fastighetstaxeringar och Fastighetstaxeringsregistret (FTR)  Fastighetstaxeringsregistret · Fordonsregistret · Priser för nyproducerade bostäder.

1 Detta dokument beskriver tre versioner av registret - SCB

Allmän fastighetstaxering (AFT) genomförs från och med 1988 enligt ett rullande system med sex års intervall för varje fastighetstyp. Källa: SCB genom bearbetning av fastighetstaxeringsregistret 2010 Vattendistriktens miljöekonomiska profil – exempel Västerhavet Diagram 0.1 visar ett exempel på hur situationen såg ut 2010 i Källa: SCB, registret över totalbefolkningen (RTB) Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret. Fastighetstyper. Källa: Fastighetstaxeringsregistret Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret. Lägenheter. Källa: SCB Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret SCB fick 1963 riksdagens uppdrag att föra ett centralt företagsregister, CFR. Syftet var att ge företagsstatistiken • Från fastighetstaxeringsregistret hos Skatteverket hämtas fastighetstaxeringsvärden. • Uppdateringar av omsättning hämtas från SCB, Skogsstyrelsen och SLU som bidragit med information om datakällor och allmänna förslag om hur statistiken kan användas.

jerker.mostrom@scb.se. Stefan Svanström, SCB. +46 010-479 45 58. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter om taxeringsenheter, värderingsen-heter, registerfastigheter och ägare. Det primära syftet med fastighetstaxeringen är att fastställa taxeringsvärden för skattepliktiga fastigheter. Skatteverket ansvarar för ge-nomförandet av fastighetstaxeringarna och SCB redovisar utfallet av dessa.
Grekiska kolgrillen ronninge

Scb fastighetstaxeringsregistret

Boendetätheten har varit närmast konstant trots att de ekonomiska förhållandena varierat kraftigt.

Till grund f r registret ligger den allm nna, f renklade och s rskild Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter om taxeringsenheter, värderingsen-heter, registerfastigheter och ägare. Det primära syftet med fastighetstaxeringen är att fastställa taxeringsvärden för skattepliktiga fastigheter.
Familjebostäder farsta kontakt

skatteverket momsregistrering
hip hop serum presets free
gesällbrev frisör engelska
sap carab
protokoll mall bolagsverket

Ämnesområde och statistikområde - SCB

Arealen improduktiv skogsmark enligt fastighetstaxeringsregistret bygger på taxerad areal skogsimpediment. Arealen skogsmark, improduktiv före 2010 baseras på uppgifter om det traditionella ägoslaget improduktiv skogsmark enligt Riksskogstaxeringen. Källor på riks- och länsnivå för 2005 och 2000 är Riksskogstaxeringen 2005 och 1999. SCB Statistik över byggande, bostäder och fastigheter Rein Billström & Martin Verhage • Fritidshus (fastighetstaxeringsregistret, totalt antal SCB:s mikrodataregister - www.scb.se Sidans innehåll Fastighetstaxeringsregistret som erhålls årligen från Skatteverket via (SCB) erhåller lägenhetsuppgifterna veckovis från Lantmäteriet via automatiska .


Utbildningar distans hosten 2021
lediga jobb nymölla bruk

Bostadsbestånd - Östersund.se

Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, som innehåller uppgifter om landets samtliga taxerings- och värderingsenheter.