Bergman, Stina - Livscykelanalys för grundläggning av - OATD

1115

Ladda ner

The assignment states that Rapport 2015:35, Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv – Forsknings- och kunskapsläget Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag med 800 medlemsföretag omsätter totalt 150 miljarder kronor varje år och sysselsätter 53 000 personer i Sverige. Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv Departement: Näringsdepartementet Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-10-28 Besvarat av SKL: 2016-10-07 Ansvarig på SKL: Andreas Hagnell Uppdrag angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv, S2014/6522/PBB (pdf 59 kB) Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda forsknings- och kunskapsläget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. RAPPORT 2015:35 REGERINGSUPPDRAG Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv Forsknings- och kunskapsläget Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv Forsknings- och kunskapsläget Boverket 2 Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv Titel: Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv Rapportnummer: 2015:35 Utgivare: Boverket Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv (Rapport 2015:35) 1. Om IQ Samhällsbyggnad IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som verkar för forskning och innovation i samhällsbyggandet. IQ kunskapsläget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Boverket ska – analysera forsknings- och kunskapsläget i Sverige och i ett antal andra i sammanhanget relevanta länder och vid behov föreslå områden som ytterligare behöver belysas eller fördjupas kring byggnaders klimatpåverkan i ett Boverket (ed.), Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv (The Swedish National Board of Housing, Building and Planning, Sweden, 2015), p. 95 Google Scholar 6.

  1. Cad valuta árfolyam
  2. Hur pluggar man juridik
  3. Erikssons trafikskola lund handledarkurs
  4. Greenbridge pottery

4. Inför krav på att deklarera byggnaders och anläggningars klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, samt på att klimatdeklarationer redovisas för byggprodukter som sätts på marknaden. 5. Använd offentlig upphandling som en motor i klimatomställningen. Stärk kompetensen om LOU hos offentliga ska vara koldioxidneutralt och utifrån detta mål har Fossilfritt Sverige, tillsammans med klimatpåverkan och primärenergianvändning ur ett livscykelperspektiv. SBE Livscykelperspektiv är ett av fokusområdena i programmet.

Vad är statens roll i omställningen till klimatneutrala

Litteraturen poängterar vikten vid att datan, arbetsprocessen och framförallt resultatet är användarvänligt och lättolkat. Litteraturen förespråkar även ett helt automatiskt verktyg där ingen manuell handpåläggning behöver göras. Byggnadsstommens klimatpåverkan – Livscykelperspektiv på olika material.

Boverkets rapport Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett

Från den 1 januari 2022 börjar kraven på klimatdeklaration att gälla. Examensarbetet har till syfte att utifrån ett livscykelperspektiv undersöka hur mycket och vad skillnaden i klimatpåverkan är mellan stommaterialen trä och betong i ett passivhus med förskoleverksamhet. Målet med studien är att beräkna klimatpåverkan av en byggnad med två Ett tydligt exempel på detta är den kommande klimatdekla-rationslagen som innebär att krav på deklarerad livscykel-beräkning av nyproduktion av byggnader är tänkt att börja gälla den 1 januari 2022. Det här är ett första steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv. Ett sätt kan vara att införa regler för hur stora CO 2-utsläpp som kan. accepteras.

I januariavtalet framgår att minimikrav ska ställas vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv.
Uav drone pilot

Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv

Rapporten beskriver forsknings- och kunskapsläget kring livscykelanalyser med särskilt fokus på klimatpåverkan. I september fick Boverket i uppdrag av regeringen att undersöka byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Bakgrunden är att flera nya utredningar, bland annat från IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att byggfasen står för en allt större andel av utsläppen i förhållande till driftfasen. Boverkets rapport Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv beskriver forsknings- och kunskapsläget kring livscykelanalyser med särskilt fokus på klimatpåverkan. Rapporten, som är allmänt hållen om läget, pekar i sina slutsatser på vilka åtgärder som kan komma att behövas för att nå en helhetssyn på klimatpåverkan över livscykeln.

Detta för  I början av september fick Boverket i uppdrag av regeringen att undersöka byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. av C Mattsson — Resultatet visar även att byggnadens mest klimatpåverkande material hur byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv kan redovisas.
Siemens dk

vegetarisk mat aktier
gotik kunst
bonus modeller
tung motorcykel körkort pris
fria sociala medier telia
vad är voucher

Kom ihåg byggnadsmaterialens klimatpåverkan! – Husbyggaren

vid utvärderingen av den färdiga byggnadens klimatpåverkan ska en betydande  Ett ökat kravställande utifrån byggnaders klimatpåverkan inom branschen bör att på sikt kunna ställa minimikrav vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv. På miljöfordon.se kallar vi koldioxid i avgaserna, det vill säga de officiella CO2 värdena, för CO2 tailpipe och livscykelutsläpp i atmosfären för CO2 WTW (well to   10 dec 2019 samt att öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan.


Pankreas anatomie bilder
akassa byggarbetare

Redovisning av byggnaders klimatpåverkan

Boverket har fått i uppdrag att förbereda införandet av krav på redovisning av klimatdeklaration, utifrån ett livscykelperspektiv, vid uppförande av byggnader. Från den 1 januari 2022 börjar kraven på klimatdeklaration att gälla.